Heerenveenseweg 106 Wolvega

29

okt

Heerenveenseweg 106
8471 ZB Wolvega

Woonhuis + Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet dinsdag 29 oktober 2019
7 dagen vanaf 14:00
Afslag dinsdag 12 november 2019
21 dagen vanaf 14:00
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Van der Valk Hotel Wolvega - Heerenveen

Atalanta 10
8472 CA Wolvega

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 14 oktober 2019 om 23:59.

Object

Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment wel bewoond door de eigenaar. Blijkens een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), staan er op twee september tweeduizend negentien geen andere personen als bewoner ingeschreven op het adres van het registergoed dan de eigenaar, samen met diens gezin.

Voor zover Verkoper bekend wordt er niet in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Voor zover bekend aan Verkoper is ter zake de verkrijging van het tot het Registergoed behorende woonhuis met ondergrond en tuin twee procent (2%) overdrachtsbelasting verschuldigd. Ter zake de verkrijging van de niet-woning is zes procent (6%) overdrachtsbelasting verschuldigd. Er is geen omzetbelasting verschuldigd, aangezien de bedrijfsgebouwen meer dan twee (2) jaren geleden als bedrijfsmiddel in gebruik zijn genomen en niet wordt gekozen voor ontheffing van de vrijstelling van omzetbelasting op grond van artikel 11 lid 1 onderdeel a ten tweede van de Wet op de omzetbelasting 1968 ("optie btw-belaste levering"). De overdrachtsbelasting komt volledig voor rekening en risico van Koper.

Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Ter zake van de levering van het Registergoed wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van negentien september tweeduizend dertien, nr. BLKB2013/1686, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en het Registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de Veilinghouder te zijn geleverd.

Met het doen van een bieding stemt de Koper expliciet in met de hiervoor omschreven fiscale behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen. De overdrachtsbelasting wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Gemeente Wolvega, sectie D nummer 10324
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Van der Valk Hotel Wolvega - Heerenveen

Atalanta 10
8472 CA Wolvega

Inzet dinsdag 29 oktober 2019 vanaf 14:00
Afslag dinsdag 12 november 2019 vanaf 14:00

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 10 december 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

notariskantoor mr. T.A. Dantuma

Lageweg 20
9251 JW Burgum

Telefoonnummer 0511463535
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. J. van der Meulen

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.
Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.