Spuidijk 15  Ooltgensplaat

29

okt

Spuidijk 15
Ooltgensplaat

Woonhuis + Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet dinsdag 29 oktober 2019
7 dagen vanaf 11:00
Afslag dinsdag 29 oktober 2019
7 dagen vanaf 11:15
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 14 oktober 2019 om 23:59.

Object

1. het recht van erfpacht, eindigende op veertien december tweeduizend drieëntwintig, van een perceel grond (eigendom van De Boedel van Pieter Bigge) met de daarop gelegen opstallen, plaatselijk bekend Spuidijk 15 te 3257 LN Ooltgensplaat (gemeente Goeree-Overflakkee), kadastraal bekend gemeente Ooltgensplaat, sectie F nummers 117, 118 en 119, tezamen groot achtenzeventig are zestig centiare, ter zake van welke erfpacht de erfpachter verplicht is een jaarlijkse erfpachtcanon van twee duizend zes honderd vijftig euro (€ 2.650,00) aan de erfverpachter te voldoen en ter zake van welke percelen een jaarlijkse herinrichtingsrente van vierenzeventig euro en zesenveertig eurocent (€ 74,46) verschuldigd is;
2. het recht van erfpacht, eindigende op dertig oktober tweeduizend vierentwintig, van een perceel grond (eigendom van De Boedel van Pieter Bigge) gelegen te Ooltgensplaat (gemeente Goeree-Overflakkee) nabij de Spuidijk, kadastraal bekend gemeente Ooltgensplaat, sectie F nummers 120, 121 en 122, tezamen groot tweeëntachtig are en vijfendertig centiare, ter zake van welke erfpacht de erfpachter verplicht is een jaarlijkse verschuldigde erfpachtcanon van twee duizend zestig euro (€ 2.060,00) aan de erfverpachter te voldoen en ter zake van welke percelen een jaarlijkse herinrichtingsrente van één honderd eenenzestig euro en zevenenzestig eurocent (€ 161,67) verschuldigd is;

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Ooltgensplaat, sectie F nummers 117, 118, 119, 120, 121 en 122 Conform inzage van www.ruimtelijkeplannen.nl op 16 oktober 2019 is de publiekrechtelijke bestemming: Enkel bestemming : bedrijf https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1924.LGBOostflakkee12-BP42/r_NL.IMRO.1924.LGBOostflakkee12-BP42_2.6.html
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

BOG Auctions

Inzet dinsdag 29 oktober 2019 vanaf 11:00
Afslag dinsdag 29 oktober 2019 vanaf 11:15

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van der Stap Notarissen - Rotterdam

Weena 690
Millenniumtoren, 14e verdieping
3012 CN Rotterdam

Telefoonnummer 088 - 188 00 00 Faxnummer 088 - 188 00 01
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. A.J. de Jel

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.
Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.