Spuidijk 15  Ooltgensplaat

3

dec

2019

Spuidijk 15
3257 NN Ooltgensplaat

Woonhuis + Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet dinsdag 3 december 2019
vanaf 13:30
Afslag dinsdag 3 december 2019
vanaf 13:50
Online bieden Via BOG Auctions

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 18 november 2019 om 23:59.

Object

1. het recht van erfpacht, eindigende op veertien december tweeduizend drieëntwintig, van een perceel grond (eigendom van De Boedel van Pieter Bigge) met de daarop gelegen opstallen, plaatselijk bekend Spuidijk 15 te 3257 LN Ooltgensplaat (gemeente Goeree-Overflakkee), kadastraal bekend gemeente Ooltgensplaat, sectie F nummers 117, 118 en 119, tezamen groot achtenzeventig are zestig centiare, ter zake van welke erfpacht de erfpachter verplicht is een jaarlijkse erfpachtcanon van twee duizend zes honderd vijftig euro (€ 2.650,00) aan de erfverpachter te voldoen en ter zake van welke percelen een jaarlijkse herinrichtingsrente van vierenzeventig euro en zesenveertig eurocent (€ 74,46) verschuldigd is;
2. het recht van erfpacht, eindigende op dertig oktober tweeduizend vierentwintig, van een perceel grond (eigendom van De Boedel van Pieter Bigge) gelegen te Ooltgensplaat (gemeente Goeree-Overflakkee) nabij de Spuidijk, kadastraal bekend gemeente Ooltgensplaat, sectie F nummers 120, 121 en 122, tezamen groot tweeëntachtig are en vijfendertig centiare, ter zake van welke erfpacht de erfpachter verplicht is een jaarlijkse verschuldigde erfpachtcanon van twee duizend zestig euro (€ 2.060,00) aan de erfverpachter te voldoen en ter zake van welke percelen een jaarlijkse herinrichtingsrente van één honderd eenenzestig euro en zevenenzestig eurocent (€ 161,67) verschuldigd is;

De verkoper het verlof voor de inroeping van het huurbeding ter zake van het object bestaande huurovereenkomst(en) aangevraagd. De voorzieningenrechter heeft in het kader daarvan:
- beoordeeld dat er geen sprake is van een huurovereenkomst met de personen die de verkoper bekend waren als mogelijke (onder)huurders;
- het verlof voor het inroepen van het huurbeding verleend voor onbekende (onder)huurders;
- onbekende (onder)huurders veroordeeld tot ontruiming; en
- een termijn vastgesteld van dertig (30) dagen na betekening van zijn beschikking waarbinnen geen ontruiming mag plaatsvinden.
Voor zover de Verkoper niet voor de juridische levering aan de veilingkoper zelf het huurbeding heeft ingeroepen, laat de verkoper de inroeping over aan de veilingkoper.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Ooltgensplaat, sectie F nummers 117, 118, 119, 120, 121 en 122 Conform inzage van www.ruimtelijkeplannen.nl op 16 oktober 2019 is de publiekrechtelijke bestemming: Enkel bestemming : bedrijf https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1924.LGBOostflakkee12-BP42/r_NL.IMRO.1924.LGBOostflakkee12-BP42_2.6.html
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

BOG Auctions

Inzet dinsdag 3 december 2019 vanaf 13:30
Afslag dinsdag 3 december 2019 vanaf 13:50

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van der Stap Notarissen - Rotterdam

Weena 690
Millenniumtoren, 14e verdieping
3012 CN Rotterdam

Telefoonnummer 088 - 188 00 00 Faxnummer 088 - 188 00 01
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. A.J. de Jel

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.
Foto's
Downloads
001 akte van veilingvoorwaarden UITTREKSEL.pdf pdf-document
Kostenoverzicht 29-10-2019.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.