Tesselsestraat 31 Den Haag

19

nov

2019

Tesselsestraat 31
2583 JG Den Haag

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet dinsdag 19 november 2019
vanaf 11:00
Afslag dinsdag 19 november 2019
vanaf 11:20
Online bieden Nationalevastgoedveiling.nl

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 4 november 2019 om 23:59.

Object

Woning op de eerste verdieping met verdere toebehoren

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend 2583 JG 's-Gravenhage, Tesselsestraat 31, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie AO complexaanduiding 2896-A, appartementsindex 2, uitmakende het één/derde (1/3) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit het erfpachtsrecht, eindigende met éénendertig december negentienhonderd zesennegentig van een perceel grond, eigendom van en liggen de in de gemeente 's-Gravenhage, met de rechten van de erfpachter op de zich op dat perceel grond gestichte opstallen, plaatselijk bekend Tesselsestraat 29/31/33 te 's-Gravenhage, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie AG nummer 1476, groot één are negenendertig centiare (1 a 39 ca); welk recht van erfpacht eeuwigdurend is gecontinueerd tijdens een obligatoire overeenkomst de dato veertien juni negentienhonderd vierennegentig; de verplichting tot betaling van de erfpachtscanon is eeuwigdurend afgekocht;
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Nationalevastgoedveiling.nl

Inzet dinsdag 19 november 2019 vanaf 11:00
Afslag dinsdag 19 november 2019 vanaf 11:20

Online bieden via Nationalevastgoedveiling.nl

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

De Randamie & Verstoep notarissen

Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam

Telefoonnummer 010 433 03 55
E-mailadres Stuur e-mail
Website www.drv-notarissen.nl/

Dhr. B.R. de Randamie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Zie downloads bij deze veiling

Foto's
Downloads
_5JHGSGE_informatiegemeentedenhaag.pdf pdf-document
_g5E4ZQx_verkennendbodemonderzoekplaatsingslocaties.pdf pdf-document
1W9TyXY4_kopievantemplatekostenoverzichtnationalevastgoedveiling.pdf pdf-document
5j6BmtHu_bodeminformatiedenhaag.pdf pdf-document
FmVy1j-h_verkennendbodemonderzoek.pdf pdf-document
FUDpfC59_aktevansplitsing.pdf pdf-document
P5NtWZVM_verkennendbodemonderzoekdiversestraten.pdf pdf-document
-qWJZofh_vastgoedscanner.pdf pdf-document
VDK-5YjE_historischonderzoekplaatsing42 (1).pdf pdf-document
vX1S4atX_2017030820160650historischonderzoekwijkduindorptedenhaagd02 (1).pdf pdf-document
WtM3z0_T_informatiegemeentedenhaagivmwkpb.pdf pdf-document
xHH6kPZt_aktevansplitsingmettekening.pdf pdf-document
iGqSOnUu_uittrekselaktehoudendevaststellingveilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.