Knikbloem 36 Rotterdam

19

dec

2019

Knikbloem 36
3068 AD Rotterdam

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet donderdag 19 december 2019
vanaf 10:00
Afslag donderdag 19 december 2019
vanaf 10:20
Online bieden Nationalevastgoedveiling.nl

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 4 december 2019 om 23:59.

Object

Het recht van erfpacht, eindigende op vijftien november tweeduizend negentig, waarvan de verplichting tot betaling van een canon is afgekocht voor de gehele looptijd van het erfpachtsrecht, van een perceel, eigendom van stichting: Stichting Havensteder, kadastraal bekend gemeente Hillegersberg sectie B nummer 4965, groot één are en tweeëndertig centiare (1 a en 32 ca), alsmede het recht van opstal voor de duur van het erfpachtsrecht tot het hebben en houden van de op het voorschreven perceel aanwezige opstallen, bestaande uit het woonhuis met toebehoren, plaatselijk bekend 3068 AD Rotterdam, Knikbloem 36;
welk registergoed is belast met een Besluit op grond van de Wet Miliebeheer, afkomstig uit stuk Hypotheken 4 deel 73003 nummer 90, ingeschreven op vierentwintig april tweeduizend achttien.

Gebruikssituatie
Omdat het registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. De verkoper heeft dit verlof, gevraagd waarbij tevens het beheersbeding is ingeroepen. De gevraagde verloven zijn verleend bij beschikking van de voorzieningenrechter te Rotterdam, Team handel en haven op vierentwintig oktober tweeduizend negentien. De door de voorzieningenrechter gegeven ontruimingstermijn is dertig dagen vanaf de betekening van de beschikking. Pas na het aflopen van deze termijn kan de koper tot ontruiming overgaan. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper zal het registergoed in beheer nemen. d van huur-, pacht- of andere gebruiksrechten en van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de verkoper. De uitoefening van de (overige) bevoegdheden op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek wordt aan de koper overgelaten. Er worden geen huren en/of waarborgsommen verrekend.

Op de website van Nationale Vastgoedveiling is alle informatie ook na te lezen, evenals het meest actuele kostenoverzicht met bijkomende kosten en eventuele p.m.-posten.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Hillegersberg sectie B nummer 4965, groot één are en tweeëndertig centiare (1 a en 32 ca), alsmede het recht van opstal voor de duur van het erfpachtsrecht tot het hebben en houden van de op het voorschreven perceel aanwezige opstallen, bestaande uit het woonhuis met toebehoren, plaatselijk bekend 3068 AD Rotterdam, Knikbloem 36; welk registergoed is belast met een Besluit op grond van de Wet Miliebeheer, afkomstig uit stuk Hypotheken 4 deel 73003 nummer 90, ingeschreven op vierentwintig april tweeduizend achttien.
Bezichtiging 3 december 2019 09:15 – 10:15
18 december 2019 15:45 – 16:45

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Nationalevastgoedveiling.nl

Inzet donderdag 19 december 2019 vanaf 10:00
Afslag donderdag 19 december 2019 vanaf 10:20

Online bieden via Nationalevastgoedveiling.nl

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund Ja

Notariskantoor

De Randamie & Verstoep notarissen

Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam

Telefoonnummer 010 433 03 55
E-mailadres Stuur e-mail
Website www.drv-notarissen.nl/

Dhr. B.R. de Randamie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Zie de downloads bij deze veiling.

Omdat het registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. De verkoper heeft dit verlof, gevraagd waarbij tevens het beheersbeding is ingeroepen. De gevraagde verloven zijn verleend bij beschikking van de voorzieningenrechter te Rotterdam, Team handel en haven op vierentwintig oktober tweeduizend negentien. De door de voorzieningenrechter gegeven ontruimingstermijn is dertig dagen vanaf de betekening van de beschikking. Pas na het aflopen van deze termijn kan de koper tot ontruiming overgaan. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper zal het registergoed in beheer nemen. d van huur-, pacht- of andere gebruiksrechten en van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de verkoper. De uitoefening van de (overige) bevoegdheden op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek wordt aan de koper overgelaten. Er worden geen huren en/of waarborgsommen verrekend.

Foto's
Downloads
Kostenoverzicht.pdf pdf-document
Bijzondere Veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
BAG-Viewer.pdf pdf-document
Bericht gemeente geen Aanschrijving.pdf pdf-document
Funderingskaart Funderingstype.pdf pdf-document
Funderingskaart Risicokaart.pdf pdf-document
Kadastrale kaart.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.