Van Alkemadelaan 350 218-219 s-Gravenhage

11

feb

Van Alkemadelaan 350 218-219
2597 AS s-Gravenhage

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet dinsdag 11 februari 2020
23 dagen vanaf 09:30
Afslag dinsdag 11 februari 2020
23 dagen vanaf 09:50
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

Het uitbrengen van een bod is nog mogelijk tot maandag 27 januari 2020 om 23:59.

Object

De appartementsrechten die recht geven op het uitsluitend gebruik van:
1. de flatwoning op de tweede étage, met kelderbox genummerd 72 in het souterrain, plaatselijk bekend 2597 AS 's-Gravenhage, Van Alkemadelaan 350 218, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie X complexaanduiding 5357-A, appartementsindex 253, uitmakende het zevenenvijftig/negenduizend negenhonderd negentigste (57/9.990) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit het flatgebouw genaamd "Duinwijck" en bijbehorende grond, plaatselijk bekend Van Alkemadestraat 350 te 's-Gravenhage, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie X nummer 2842, groot zesenvijftig are en negentien centiare (56 a en 19 ca);
2. de flatwoning op de tweede étage met kelderbox genummerd 70 in het souterrain, plaatselijk bekend 2597 AS 's-Gravenhage, Van Alkemadelaan 350 219, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie X complexaanduiding 5357-A, appartementsindex 254, uitmakende het vijfentachtig/negenduizend negenhonderd negentigste (85/9.990) onverdeelde aandeel in de hiervoor onder 1. nader omschreven gemeenschap;
op welk registergoed Publiekrechtelijke beperkingen rusten, te weten:
- een besluit op basis van Monumentenwet 1988, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in register hypotheken 4 op negenentwintig maart tweeduizend achttien in deel 72869 nummer 136;
- een melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming ontleend aan 3352 met als datum inwerkingtreding vijftien maart tweeduizend;

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens De appartementsrechten die recht geven op het uitsluitend gebruik van: 1. de flatwoning op de tweede étage, met kelderbox genummerd 72 in het souterrain, plaatselijk bekend 2597 AS 's-Gravenhage, Van Alkemadelaan 350 218, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie X complexaanduiding 5357-A, appartementsindex 253, uitmakende het zevenenvijftig/negenduizend negenhonderd negentigste (57/9.990) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit het flatgebouw genaamd "Duinwijck" en bijbehorende grond, plaatselijk bekend Van Alkemadestraat 350 te 's-Gravenhage, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie X nummer 2842, groot zesenvijftig are en negentien centiare (56 a en 19 ca); 2. de flatwoning op de tweede étage met kelderbox genummerd 70 in het souterrain, plaatselijk bekend 2597 AS 's-Gravenhage, Van Alkemadelaan 350 219, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie X complexaanduiding 5357-A, appartementsindex 254, uitmakende het vijfentachtig/negenduizend negenhonderd negentigste (85/9.990) onverdeelde aandeel in de hiervoor onder 1. nader omschreven gemeenschap; op welk registergoed Publiekrechtelijke beperkingen rusten, te weten: - een besluit op basis van Monumentenwet 1988, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in register hypotheken 4 op negenentwintig maart tweeduizend achttien in deel 72869 nummer 136; - een melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming ontleend aan 3352 met als datum inwerkingtreding vijftien maart tweeduizend;
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Nationalevastgoedveiling.nl

Inzet dinsdag 11 februari 2020 vanaf 09:30
Afslag dinsdag 11 februari 2020 vanaf 09:50

Online bieden via Nationalevastgoedveiling.nl

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

De Randamie & Verstoep notarissen

Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam

Telefoonnummer 010 433 03 55
E-mailadres Stuur e-mail
Website www.drv-notarissen.nl/

Dhr. B.R. de Randamie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Zie de Bijzondere Veilingvoorwaarden onder Downloads.

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

Van Alkemadelaan 350 218-219, 2597 AS te s-Gravenhage

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

De Randamie & Verstoep notarissen
t.a.v. dhr. B.R. de Randamie
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam