Lansinkstraat 134 Haaksbergen

11

feb

Lansinkstraat 134
7481 JS Haaksbergen

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet dinsdag 11 februari 2020
23 dagen vanaf 16:30
Afslag dinsdag 11 februari 2020
23 dagen vanaf 16:50
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

Het uitbrengen van een bod is nog mogelijk tot maandag 27 januari 2020 om 23:59.

Object

De appartementsrechten rechtgevende op het uitsluitend gebruik van:
1. de woning op de derde verdieping, plaatselijk bekend 7481 JS Haaksbergen, Lansinkstraat 134, kadastraal bekend gemeente Haaksbergen sectie K complexaanduiding 4134-A, appartementsindex 51, uitmakende het éénduizend vierhonderd tachtig/tachtigduizend tiende (1.480/80.010) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de één en vijftig wooneenheden, verdeeld over de eerste, tweede en derde verdieping met bijbehorende bergingen in de kelder, gelegen te Haaksbergen, Spoorstraat 81 en 83 en Lansinkstraat 606 tot en met 156 (even nummers), ten tijde van de ondersplitsing kadastraal bekend gemeente Haaksbergen sectie K nummer 4134-A, appartementsindex 2, uitmakende het negenhonderd zeven/éénduizend tweehonderd vijfendertigste aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een flatgebouw te Haaksbergen, Lansinkstraat/Spoorstraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Haaksbergen sectie K nummers 4098, groot vijf en dertig centiare (35 ca), 4101, groot twaalf are zes en zestig centiare (12 a 66 ca) en 4102, groot vier en tachtig centiare (84 ca);
2. een berging gelegen in de kelder, plaatselijk bekend Haaksbergen, Lansinkstraat ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Haaksbergen sectie K complexaanduiding 4134-A, appartementsindex 99, uitmakende het éénhonderd/tachtigduizend tiende (100/80.010) onverdeelde aandeel in de hiervoor onder 1. nader omschreven gemeenschap;

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens De appartementsrechten rechtgevende op het uitsluitend gebruik van: 1. de woning op de derde verdieping, plaatselijk bekend 7481 JS Haaksbergen, Lansinkstraat 134, kadastraal bekend gemeente Haaksbergen sectie K complexaanduiding 4134-A, appartementsindex 51, uitmakende het éénduizend vierhonderd tachtig/tachtigduizend tiende (1.480/80.010) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de één en vijftig wooneenheden, verdeeld over de eerste, tweede en derde verdieping met bijbehorende bergingen in de kelder, gelegen te Haaksbergen, Spoorstraat 81 en 83 en Lansinkstraat 606 tot en met 156 (even nummers), ten tijde van de ondersplitsing kadastraal bekend gemeente Haaksbergen sectie K nummer 4134-A, appartementsindex 2, uitmakende het negenhonderd zeven/éénduizend tweehonderd vijfendertigste aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een flatgebouw te Haaksbergen, Lansinkstraat/Spoorstraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Haaksbergen sectie K nummers 4098, groot vijf en dertig centiare (35 ca), 4101, groot twaalf are zes en zestig centiare (12 a 66 ca) en 4102, groot vier en tachtig centiare (84 ca); 2. een berging gelegen in de kelder, plaatselijk bekend Haaksbergen, Lansinkstraat ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Haaksbergen sectie K complexaanduiding 4134-A, appartementsindex 99, uitmakende het éénhonderd/tachtigduizend tiende (100/80.010) onverdeelde aandeel in de hiervoor onder 1. nader omschreven gemeenschap;
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Nationalevastgoedveiling.nl

Inzet dinsdag 11 februari 2020 vanaf 16:30
Afslag dinsdag 11 februari 2020 vanaf 16:50

Online bieden via Nationalevastgoedveiling.nl

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

De Randamie & Verstoep notarissen

Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam

Telefoonnummer 010 433 03 55
E-mailadres Stuur e-mail
Website www.drv-notarissen.nl/

Dhr. B.R. de Randamie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Zie Bijzondere Veilingvoorwaarden onder Downloads.

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

Lansinkstraat 134, 7481 JS te Haaksbergen

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

De Randamie & Verstoep notarissen
t.a.v. dhr. B.R. de Randamie
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam