Nieuwstraat 287 B  Apeldoorn

19

feb

2020

Nieuwstraat 287 B
7311 BP Apeldoorn

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 19 februari 2020
vanaf 09:30
Online bieden Nationalevastgoedveiling.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 4 februari 2020 om 23:59.

Object

1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie U, complexaanduiding 9283-A, appartementsindex 17, omvattende:
a. het drieënzeventig/drieduizend zeshonderd achtentwintigste (73/628e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie U, complexaanduiding 9283-A, appartementsindex 2, omvattende:
(i) het achtenzeventig/honderd en éénde (78/101e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond met het zich daarop bevindende appartementencomplex, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie U, nummer 9115 en 9129, respectievelijk groot achttien are en vijftig centiare (18 a 50 ca) en twee are en vijftig centiare (2 a en 50 ca), bestaande uit op de begane grond gelegen winkels-, bedrijfs- of kantoorruimte(n), éénenvijftig op de begane grond en de eerste tot en met de vierde verdieping gelegen woningen, zesentwintig in de kelder gelegen bergingen, negenenzestig in de kelder gelegen parkeerplaatsen en in de kelder gelegen centrale fietsenbergingen, hierna te noemen: het "Gebouw";
(ii) het recht op het uitsluitend gebruik van éénenvijftig op de begane grond en op de eerste tot en met de vierde verdieping gelegen woningen, plaatselijk bekend Librije 110, 112, 114, Nieuwstraat 285A, 285B, 285C, 285D, 285E, 285G, 285H, 285J, 285K, 285L, 285M, 285N, 287A, 287B, 287C, 287D, 287E, 287G, 287H, 287J, 287K, 287L, 287M, 287N, 289A, 289B, 289C, 289D, 289E, 289G, 289H, 289J, 289K, 289L, 289M, 289N, 291A, 291B, 291C, 291D, 291E, 291G, 291H, 291J, 291K, 291L, 291M, 291N te Apeldoorn;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op de tweede verdieping, plaatselijk bekend Nieuwstraat 287 B te 7311 BP Apeldoorn;
2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie U, complexaanduiding 9283-A, appartementsindex 58, omvattende:
a. het één/vijfennegentig (1/95e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, ten tijde
van de splitsing in appartementsrechten, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie U, complexaanduiding 9283-A, appartementsindex 3, omvattende:
(i) het acht/honderd en éénde (8/101e) onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, omvattende het Gebouw;
(ii) het recht op het uitsluitend gebruik van zesentwintig in de kelder gelegen
bergingen, negenenzestig in de kelder gelegen parkeerplaatsen en in de
kelder gelegen centrale fietsenbergingen, plaatselijk bekend Librije 44 te
7311 VN Apeldoorn;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de in de kelder gelegen berging en
verder toebehoren, plaatselijk bekend Librije 44 te 7311 VN Apeldoorn;
3. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie U, complexaanduiding 9283-A, appartementsindex 100, omvattende:
a. het één/vijfennegentig (1/95e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, ten
tijde van de splitsing in appartementsrechten, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie U, complexaanduiding 9283-A, appartementsindex 3, omvattende:
(i) het acht/honderd en éénde (8/101e) onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, omvattende het Gebouw;
(ii) het recht op het uitsluitend gebruik van zesentwintig in de kelder
gelegen bergingen, negenenzestig in de kelder gelegen parkeerplaatsen en in de kelder gelegen centrale fietsenbergingen, plaatselijk bekend Librije 44 te 7311 VN Apeldoorn;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de in de kelder gelegen parkeerplaats,
plaatselijk bekend Librije 44 te 7311 VN Apeldoorn;

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens 1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie U, complexaanduiding 9283-A, appartementsindex 17, omvattende: a. het drieënzeventig/drieduizend zeshonderd achtentwintigste (73/628e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie U, complexaanduiding 9283-A, appartementsindex 2, omvattende: (i) het achtenzeventig/honderd en éénde (78/101e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond met het zich daarop bevindende appartementencomplex, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie U, nummer 9115 en 9129, respectievelijk groot achttien are en vijftig centiare (18 a 50 ca) en twee are en vijftig centiare (2 a en 50 ca), bestaande uit op de begane grond gelegen winkels-, bedrijfs- of kantoorruimte(n), éénenvijftig op de begane grond en de eerste tot en met de vierde verdieping gelegen woningen, zesentwintig in de kelder gelegen bergingen, negenenzestig in de kelder gelegen parkeerplaatsen en in de kelder gelegen centrale fietsenbergingen, hierna te noemen: het "Gebouw"; (ii) het recht op het uitsluitend gebruik van éénenvijftig op de begane grond en op de eerste tot en met de vierde verdieping gelegen woningen, plaatselijk bekend Librije 110, 112, 114, Nieuwstraat 285A, 285B, 285C, 285D, 285E, 285G, 285H, 285J, 285K, 285L, 285M, 285N, 287A, 287B, 287C, 287D, 287E, 287G, 287H, 287J, 287K, 287L, 287M, 287N, 289A, 289B, 289C, 289D, 289E, 289G, 289H, 289J, 289K, 289L, 289M, 289N, 291A, 291B, 291C, 291D, 291E, 291G, 291H, 291J, 291K, 291L, 291M, 291N te Apeldoorn; b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op de tweede verdieping, plaatselijk bekend Nieuwstraat 287 B te 7311 BP Apeldoorn; 2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie U, complexaanduiding 9283-A, appartementsindex 58, omvattende: a. het één/vijfennegentig (1/95e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie U, complexaanduiding 9283-A, appartementsindex 3, omvattende: (i) het acht/honderd en éénde (8/101e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, omvattende het Gebouw; (ii) het recht op het uitsluitend gebruik van zesentwintig in de kelder gelegen bergingen, negenenzestig in de kelder gelegen parkeerplaatsen en in de kelder gelegen centrale fietsenbergingen, plaatselijk bekend Librije 44 te 7311 VN Apeldoorn; b. het recht op het uitsluitend gebruik van de in de kelder gelegen berging en verder toebehoren, plaatselijk bekend Librije 44 te 7311 VN Apeldoorn; 3. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie U, complexaanduiding 9283-A, appartementsindex 100, omvattende: a. het één/vijfennegentig (1/95e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie U, complexaanduiding 9283-A, appartementsindex 3, omvattende: (i) het acht/honderd en éénde (8/101e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, omvattende het Gebouw; (ii) het recht op het uitsluitend gebruik van zesentwintig in de kelder gelegen bergingen, negenenzestig in de kelder gelegen parkeerplaatsen en in de kelder gelegen centrale fietsenbergingen, plaatselijk bekend Librije 44 te 7311 VN Apeldoorn; b. het recht op het uitsluitend gebruik van de in de kelder gelegen parkeerplaats, plaatselijk bekend Librije 44 te 7311 VN Apeldoorn;
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 19 februari 2020 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 17 maart 2020
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 17 februari 2020 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op veertien (14) dagen na de datum van betekening van de beschikking.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 1.381,68 (woning) en € 403,56 (parkeerplaats).
Bijdrage VvE per maand € 98,84 (woning) en € 28,88 (parkeerplaats). Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 4 februari 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.nationalevastgoedveiling.nl) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 17 maart 2020.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 714, in behandeling bij Pascal Tjon Sien Kie.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
energielabel voorlopig.docx bestand
ruimtelijke plannen De Parken, Indische Buurt en Beekpark herstelplan.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen De Parken, Indische Buurt en Beekpark.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen Parapluherziening begeleid wonen digitale plannen.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen Parapluherziening parkeren.pdf pdf-document
WKPB.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 59193 nr 176.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 59193 nr 177.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 59193 nr 186.pdf pdf-document
info VVE (2).pdf pdf-document
kostenoverzicht WONINGEN.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.