De Heemstraat 338 Den Haag

23

apr

2020

De Heemstraat 338
2525 JT Den Haag

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet donderdag 23 april 2020
vanaf 13:00
Afslag donderdag 23 april 2020
vanaf 13:20
Online bieden Nationalevastgoedveiling.nl

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 8 april 2020 om 23:59.

Object

Omdat het registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. De verkoper heeft dit verlof gevraagd.
Het verlof is verleend. De door de voorzieningenrechter gegeven ontruimingstermijn is één maand na betekening van genoemde beschikking.
Pas na het aflopen van deze termijn kan de koper tot ontruiming overgaan. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper doet hierbij een beroep op de nietigheid van huur-, pacht- of andere gebruiksrechten en van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de verkoper.
Er vindt geen verrekening van huren en/of waarborgsommen plaats.

Het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede étage met balkon en verder toebehoren, plaatselijk bekend 2525 ET 's-Gravenhage, De Heemstraat 338, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie L complexaanduiding 11540-A, appartementsindex 3, uitmakende het één/zesde (1/6) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit het dubbele portiekpand met erven en tuinen, plaatselijk bekend De Heemstraat 334 tot en met 344 (even nummers) te 's-Gravenhage, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie L nummers 9046 en 9047, tezamen groot twee are en zevenenzeventig centiare (2 a en 77 ca).

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie L complexaanduiding 11540-A, appartementsindex 3.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Nationalevastgoedveiling.nl

Inzet donderdag 23 april 2020 vanaf 13:00
Afslag donderdag 23 april 2020 vanaf 13:20

Online bieden via Nationalevastgoedveiling.nl

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund Ja

Notariskantoor

De Randamie & Verstoep notarissen

Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam

Telefoonnummer 010 433 03 55
E-mailadres Stuur e-mail
Website www.drv-notarissen.nl/

Dhr. B.R. de Randamie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Zie de Bijzondere Veilingvoorwaarden onder downloads.

Foto's
Downloads
Uittrekselaktehoudendevaststellingveilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Bagviewerdeheemstraat3380518200000530010.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Funderingsviewer.pdf pdf-document
Lokalelasten.pdf pdf-document
Splitsingsakte.pdf pdf-document
Kopie van Template kostenoverzicht _ Nationale Vastgoedveiling.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.