Zoeken

787 vastgoedveilingen gevonden

Online bieden Bog

Herontwikkelingslocatie Kanaaloever Alkmaar

2

sep

2016

a. het perceel grond gelegen aan de Schermerweg te Alkmaar, kadastraal bekend gemeente: - Alkmaar, sectie B, n...

Pieter Langendijkstraat 3 Alkmaar

26

mrt

2014

het kinderdagverblijf met onder- en bijgelegen grond en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Pieter Langendij...

Rogier van der Weydestraat 6 Alkmaar

18

feb

2016

 

de erfpacht eindigende op eenendertig december tweeduizend vijfenzeventig van een perceel grond (eigendom van de ge...

uitgesteld datum onbekend

Bornerbroeksestraat 216 Almelo

27

feb

2014

een perceel grond met het daarop gelegen bedrijfspand, plaatselijk bekend Bornerbroeksestraat 216 te 7606 BR Almelo

Eskerplein 1 tot en met 17 en 2 tot en met 8 en 8A (even nummers) en Ootmarsumsestraat 221a tot en met 221d Almelo

22

nov

2018

 

1. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de winkels met hellingbaan en trafo, plaatseli...

geannuleerd

Kaart