Zoeken

9 vastgoedveilingen gevonden

Provincie Zuid-Holland

Online bieden Bog

Veiling Beslag

Carnisseweg 52 en een perceel grond gelegen nabij Carnisseweg 54   Barendrecht

15

dec

2015

een perceel grond met de daarop gelegen opstallen, plaatselijk bekend Carnisseweg 52 te Barendrecht, alsmede een pe...

de onverdeelde helft van een perceel grond gelegen nabij de Carnisseweg 54  Barendrecht

15

dec

2015

de onverdeelde helft van een perceel grond met opstallen gelegen nabij de Carnisseweg 54 te Barendrecht,

onverdeelde helft van een  perceel grond gelegen nabij Carnisseweg 54  Barendrecht

15

dec

2015

de onverdeelde helft van een perceel grond, gelegen nabij Carnisseweg 54 te Barendrecht

Zwolseweg 34  Barendrecht

15

dec

2015

een perceel grond met het daarop gelegen bedrijfspand, plaatselijk bekend Zwolseweg 34 te 2994 LB Barendrecht

Admiraliteitskade 75B en parkeerplaats Infirmeriestraat 5 Rotterdam

26

mrt

2019

 

1. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op niveau 13 en de berging op niveau...

geannuleerd

Kaart