Veilingvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Als koper op een veiling is het van groot belang vooraf kennis te nemen van de algemene en de bijzondere veilingvoorwaarden. In de veilingadvertenties staat vermeld welke veilingvoorwaarden op de betreffende veiling van toepassing zijn. In geval van twijfel over de inhoud is het verstandig uw notaris te raadplegen.