AVVI 2013

(AVVI) Algemene Veiling Voorwaarden met Internetbieden 2013

Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in pdf-formaat.

Vastgelegd in een akte op 23 april 2013 verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers voor registergoederen, die worden gehouden ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers, in register Hypotheken 4, deel 62802, nummer 177.

Klik hier om deze direct te downloaden.